ហ្គេម PLAY681 លក្ខខណ្ឌទូទៅច្បាប់ខាងក្រោមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង PLAY681 និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះជាមួយ PLAY681 អ្នកយល់ព្រមនិងទទួលយកច្បាប់ទាំងនេះ។1. តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ PLAY681 និងតាមរយៈការចុះឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីចូលរួមក្នុងហ្គេមអនឡាញអន្តរកម្មណាមួយ (រួមបញ្ចូលគ្នា 'ហ្គេម') អ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ (លក្ខខណ្ឌ) ។ សូមអានពួកវាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចចូលប្រើហ្គេមបានលុះត្រាតែអ្នកយល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសារហើយយល់ស្របនឹងពួកគេ។

2. អតិថិជនត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការភ្នាល់។ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំភស្តុតាងអាយុពីអតិថិជននិងព្យួរគណនីរបស់ពួកគេរហូតដល់ឯកសារដែលពេញចិត្តត្រូវបានផ្តល់ជូន។

3. វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនក្នុងការធានាថាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានលម្អិតសន្តិសុខនៅតែជាការសម្ងាត់។ ក្នុងករណីអតិថិជនសង្ស័យថារឿងនេះលែងជាករណីទៀតហើយពួកគេគួរតែជូនដំណឹងមកយើងភ្លាមៗ។ រាល់ប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើនឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន។

4. អតិថិជនមិនអាចលុបចោលឬផ្លាស់ប្តូរការភ្នាល់បានទេនៅពេលការភ្នាល់ត្រូវបានដាក់និងបញ្ជាក់។

5. PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់ទុកជាមោឃៈរាល់ការភ្នាល់ដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលឬក្រុមណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបន្លំយើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើមានភស្តុតាងនៃស៊េរីនៃការភ្នាល់ដែលនីមួយៗមានជំរើសដូចគ្នាដែលត្រូវបានដាក់ដោយរឺសំរាប់បុគ្គលរឺក្រុមតែមួយនោះ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការភ្នាល់នោះទុកជាមោឃៈនិងផ្អាកគណនីពាក់ព័ន្ធ។

6. PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងករណីដែលប្រាក់ភ្នាល់ត្រូវបានដាក់ក្នុងការប៉ុនប៉ងបន្លំ PLAY681 ហ្គេម។ លើសពីនេះទៅទៀតយើងសូមរក្សាសិទ្ធិរក្សាទុកនូវរាល់ការឈ្នះក៏ដូចជាគោលការណ៍ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលបានរកឃើញថាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបែបនេះ។

7. PLAY681 ហាមឃាត់ការបង្កើតអត្តសញ្ញាណក្លែងបន្លំ/ក្លែងក្លាយហើយអ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្កើតគណនីសម្រាប់អ្នកផ្សេងក្រៅពីខ្លួនអ្នកឡើយ។ ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់មួយ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្កកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលយើងមានហេតុផលជឿជាក់ថាគណនីរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងក្លែងបន្លំឬបោកប្រាស់ក្នុងគោលបំណងលាងលុយកខ្វក់ឬក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពរបស់ កីឡាឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងផ្តល់ជូនទីផ្សារភ្នាល់។

8. ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីការពារមូលនិធិរបស់អ្នកយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពដោយចៃដន្យនិងរក្សាកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការនិងការភ្នាល់។ អ្នកយល់ព្រមថាយើងអាចទាមទារឯកសារបន្ថែមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកថាជាម្ចាស់គណនីក្នុងករណីមានការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ។

9. ប្រសិនបើព័ត៌មានលំអិតអំពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវអ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកយើងជាបន្ទាន់ព្រោះការខកខានមិនបានធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការត្រូវបានបដិសេធដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ យើងនឹងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានបដិសេធដោយសារព័ត៌មានលម្អិតមិនត្រឹមត្រូវដែលអ្នកមិនបានធ្វើឱ្យយើងដឹងពីការផ្លាស់ប្តូរ/ព័ត៌មានលម្អិតត្រឹមត្រូវ។

10. ភាសាយោងនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នគឺភាសាអង់គ្លេស។ ថ្វីបើមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកំឡុងពេលបកប្រែក៏ដោយក្នុងករណីមានការលំបាកក្នុងការយល់អំពីប្រយោគណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះមានតែភាសាអង់គ្លេសទេដែលមានសុពលភាព។

11. PLAY681 មិនអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនម្នាក់ៗបង្កើតគណនីស្ទួន (គណនីច្រើនជាងមួយនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណណាមួយ) ។ អតិថិជនណាដែលរកឃើញថាបានបង្កើតគណនីស្ទួននឹងត្រូវផ្អាកគណនីរបស់ពួកគេ។

12. ការចុះឈ្មោះគណនីស្ទួនដោយប្រើការបញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយចេតនា (ប្រសិនបើរកឃើញ) អាចបណ្តាលឱ្យមានការបញ្ចប់ការចូលប្រើគណនីហ្គេមដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតរាល់ការឈ្នះដែលបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ហើយគណនីនឹងត្រូវបានបង្កកជាអចិន្ត្រៃយ៍។

13. ប្រាក់រង្វាន់ការផ្តល់ជូនពិសេសនិង/ឬការផ្តល់ជូនពិសេសនីមួយៗត្រូវមានល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកលេងយល់ព្រមអាននិងយល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលអនុវត្តចំពោះប្រាក់រង្វាន់នីមួយៗដែលពួកគេប្រមូលបាន។ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ឬការផ្តល់ជូនពិសេសឬការផ្តល់ជូនពិសេសនៅពេលណាមួយ។

14. មុននឹងចេញឬអនុម័តការដកប្រាក់ណាមួយ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំពីអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ជូននូវពត៌មានដូចជាភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនថតចម្លងប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធប័ណ្ណឥណទានលិខិតឆ្លងដែនឬរបាយការណ៍ធនាគារថ្មីៗឬខាងក្រោយ ឯកសារសមស្របដូច PLAY681 តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយល់ឃើញថាចាំបាច់ ប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមសំណើសន្តិសុខណាមួយ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

15 ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅរបស់ PLAY681

16. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះមានលើសពីការទំនាក់ទំនងណាមួយតាមរយៈអ៊ីមែលការជជែកឬទូរស័ព្ទ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនទូទៅ1. រាល់ការផ្តល់ជូនការផ្តល់ជូនពិសេសត្រូវបានកំណត់ចំពោះមនុស្សម្នាក់គ្រួសារគ្រួសារអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទលេខគណនីទូទាត់តែមួយកុំព្យូទ័ររួមគ្នា (ឧទាហរណ៍សាលារៀនបណ្ណាល័យសាធារណៈឬកន្លែងធ្វើការ) និងអាយភីរួម

2. ការផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនរបស់យើងភ្ជាប់មកជាមួយតម្រូវការវិលជុំ។ ដែលមានន័យថាសមាជិកនឹងបំពេញតម្រូវការវិលជុំមុនពេលដកប្រាក់ណាមួយចេញ។

3. ប្រសិនបើអ្នកលេងចង់ចូលទាំងអស់អប្បបរមាទាំងអស់នៃការដាក់ប្រាក់ដំបូងអនុញ្ញាតគឺ ១៥០០ ដុល្លារខាងលើ។ (ក្រោម ១៥០០ ដុល្លារ PLAY681 មានសិទ្ធិបង្កកតុល្យភាពអ្នកលេង)

4. ប្រាក់រង្វាន់/ឥណទានឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ពី PLAY681 ត្រូវដកអតិបរមា ៨៨៨ ដុល្លារ។

5. លទ្ធផលស្មើគ្នាការភ្នាល់ទាំងសងខាងលុបចោលការប្រកួតលុបចោលឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសហាងឆេងតិចជាង ០.៦ ឬ ១.៦៦ (ហាងឆេងទសភាគ) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាឡើងវិញឡើយ។

6. PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួនប្រាក់រង្វាន់និងប្រាក់រង្វាន់ដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយរបស់អតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលធ្វើតាមគំរូភ្នាល់ធម្មតាដែលគួរឱ្យសង្ស័យដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការបង្កើតប្រាក់ចំណេញធានានិង/ឬប្រាក់រង្វាន់ដែលបានធានា។ សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យនេះអាចរួមបញ្ចូលដោយមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះទម្រង់នៃការភ្នាល់ធម្មតានៅទូទាំងព្រឹត្តិការណ៍/ទីផ្សារ/ការជ្រើសរើសដូចគ្នាដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងគណនីមួយឬច្រើន។

7. ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់ PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ប្រាក់រង្វាន់និងការឈ្នះណាមួយដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់រង្វាន់ពីគណនីរបស់អតិថិជន។

8. ឥរិយាបថរំលោភបំពានលើការលើកកម្ពស់អាចរួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ចំពោះ៖ លំនាំភ្នាល់ធម្មតាឬគួរឱ្យសង្ស័យនៅទូទាំងព្រឹត្តិការណ៍/ទីផ្សារ/ជម្រើសដូចគ្នាដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងគណនីមួយឬច្រើនគណនីប្រេកង់ហួសប្រមាណឬលំនាំមិនធម្មតានៃការភ្នាល់លើការជ្រើសរើសដូចគ្នា។ ក្នុងរយៈពេលខ្លីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលំនាំភ្នាល់ធម្មតា។ ល។

9. PLAY681 នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយប្រសិនបើសមាជិកផ្តល់នូវព័ត៌មានមិនពេញលេញ/ មិនត្រឹមត្រូវដែលអាចនាំឱ្យមានការពន្យារពេល/ បរាជ័យក្នុងការផ្តល់អំណោយឬការចាប់រង្វាន់។

10. PLAY681 សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលុបចោលទាមទារឬបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង។

11. រាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាចុងក្រោយ។