ទាំងអស់
ស្លូត
កាស៊ីណូ
កីឡា
ការផ្សព្វផ្សាយឥណទានឥតគិតថ្លៃ    1/3/5្
×
ការផ្សព្វផ្សាយឥណទានឥតគិតថ្លៃ    1/3/5្

ការផ្សព្វផ្សាយឥណទានឥតគិតថ្លៃ 1/3/5្

លក្ខខណ្ឌ៖

1.ចុចលែកឆានែល YouTube (Play681KH official)
2.ទំព័រហ្វេសប៊ុក (Play681KH official)
3.ចុចតាមដានInstagram (Play681KH official)
4.អញ្ជើញ 3 មនុស្សចុះឈ្មោះ ID និងទទួលបានឥណទានឥតគិតថ្លៃ

ប្រមូលឥណទានដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងប្រអប់សាររបស់យើង៖ telegram / messenger

ស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ផ្សាយហ្គេមបន្តផ្ទាល់
×
ស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ផ្សាយហ្គេមបន្តផ្ទាល់

ស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ផ្សាយហ្គេមបន្តផ្ទាល់

លក្ខខណ្ឌ៖

1. ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 50% សម្រាប់ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា USD $10
2. អតិបរមាប្រាក់រង្វាន់បានរហូតដល់ USD 100
3. ការដកប្រាក់អតិបរមាចំនួន USD 1000

Example:
$10 + $5 = $15
វិលជុំ : $15 x 10 = $150

4. ប្រូម៉ូសិននេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែ PLAY681KH Live Casino ប៉ុណ្ណោះ។
5. រាល់ការភ្នាល់លើភាគីទាំងពីរទល់មុខគ្នា ឬស្មើ នឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
6. ហ្គេម ប៉ក់ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្រូវការវិលជុំទេ។
7. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រូម៉ូសិននេះ សូមទាក់ទង PLAY681KH របស់យើងតាមរយៈការជជែកផ្ទាល់។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន i.p ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
9. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមស្លតទាំងអស់
×
ស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមស្លតទាំងអស់

ស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមស្លតទាំងអស់

លក្ខខណ្ឌ៖

1. 200% សម្រាប់តែហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ និងការដាក់ប្រាក់តិចបំផុត USD 5 ដុល្លារ
2. អតិបរមាប្រាក់រង្វាន់បានរហូតដល់ USD 100
3. ការដកប្រាក់អតិបរមា 500 ដុល្លារអាមេរិក

ឧទាហរណ៍៖ 5$ + 10$ = 15$
ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ: $15 x15 = $225

4. ការផ្តល់ជូនបរម៉ូសិនពិសេសនេះអនុវត្តបានតែសម្រាប់ហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ។
5. ហ្គេម ប៉ក់ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលពីតម្រូវការបង្វិលជុំទេ។
6. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
7. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន i.p ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។

សូមស្វាគមន៍ រង្វាន់កីឡាវាយកូនបាល់ឥតគិតថ្លៃ 6$
×
សូមស្វាគមន៍ រង្វាន់កីឡាវាយកូនបាល់ឥតគិតថ្លៃ 6$

សូមស្វាគមន៍ រង្វាន់កីឡាវាយកូនបាល់ឥតគិតថ្លៃ 6$

ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ១០
ឧទាហរណ៍៖ 10$ + 6$
= 16$ x10 turnover = 160$ ប៉ុណ្ណោះអាចដកបាន។


លក្ខខណ្ឌ៖

1. ឥតគិតថ្លៃ USD $6 សម្រាប់ហ្គេមជល់មាន់។
2. ប្រាក់រង្វាន់នេះគឺវាតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ហ្គេមជល់មាន់។ ការបំពានលើច្បាប់របស់ T&C នេះនឹងធ្វើឱ្យឥណទានត្រូវបានរឹបអូស។
3. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
4. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន i.p ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។

ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%
×
ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា 5$
ឧទាហរណ៍៖ 2.5$ x 6 ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ = 15$
ដកអតិបរមា 30 ដុល្លារ/br> មិត្តភ័ក្តិមិនអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់បានទេ។

លក្ខខណ្ឌ៖
1. PLAY681KH នឹងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ 50% សម្រាប់អ្នកលេងដែលណែនាំមិត្តភក្តិ។
2. ការប្រម៉ូសិននេះមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ហ្គេមឆ្នោត និងហ្គេមបៀរទេ។
3. ការរៀបរាប់ខាងលើ ''50% ប្រាក់រង្វាន់នែនាំមិត្តភក្ដិរបស់អ្នក'' តម្រូវឱ្យមានការវិលជុំនៃ x6 ។
4. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
5. ការភ្នាល់ណាមួយនៅលើភាគីផ្ទុយគ្នាពីរ ឬស្មើ រួមទាំងកីឡាសេស នឹងមិនត្រូវបានយកទៅគិតគូរ ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការជុំភ្នាល់ណាមួយឡើយ។

ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះរហូតដល់ 888
×
ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះរហូតដល់ 888

ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះរហូតដល់ 888

500 - 1000 = 5% x5 ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
1001 - 3000 = 5% x5 ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
3001 - 10000 = 6% x8 ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ

Example -
1000 x 5% = 50 ប្រាក់រង្វាន់
50 x 5 ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ = $250
លក្ខខណ្ឌ៖

ចំនួនប្រាក់បញ្ញើដែលបានចាញ់
1. មានតែការភ្នាល់, ការភ្នាល់ដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការជុំភ្នាល់។ រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ឬស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬការភ្នាល់ដែលដាក់លើភាគីផ្ទុយនៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំនួនវិលជុំភ្នាល់នោះទេ។
2. PLAY681KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគ្រប់ពេល មិនថាសម្រាប់អ្នកលេងទាំងអស់ ឬសមាជិកក្រុម នៅពេលណាក៏បាន និងតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង។
3. PLAY681KH មានសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការបញ្ចប់ កែប្រែ ឬធ្វើវិសោធនកម្មលើរប្រម៉ូសិនខាងលើ " ប្រាក់រង្វាន់នែនាំ '' ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
4. កន្លែងភ្នាល់ណាមួយនៅសងខាង ឬស្មើ រួមទាំងកីឡាសេស នឹងមិនត្រូវបានយកទៅគិតគូរ ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការជុំភ្នាល់ណាមួយឡើយ។

កីឡា ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍100%
×
កីឡា ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍100%

កីឡា ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍100%

លក្ខខណ្ឌ៖
1. ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ការភ្នាល់បាល់ទាត់។
2. អតិបរមាប្រាក់រង្វាន់ទទួលបានរហូតដល់ USD 100
3. ៣.ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ១០ ដុល្លា

ឧទាហរណ៍:
$5 + $5 = $10
ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ:១០ x ១០ = ១០០ ដុល្លារ
មានតែអាចភ្នាល់ HDP & O / U = ហាងឆេង 0.75 / 1.75
3. ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តចំពោះលីគទាំង 8 នេះតែប៉ុណ្ណោះ៖
- លីគកំពូលអង់គ្លេស
- លីគអេស្ប៉ាញ La Liga
- លីគអ៊ីតាលី Serie A
- លីគកំពូលបារាំង
- លីគ UEFA ជើងឯកលីក
- លីគជើងឯកអង់គ្លេស
- លីគអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
- លីគ UEFA អឺរ៉ុប

4. PLAY681KH មានសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការបញ្ចប់ កែប្រែ ឬធ្វើវិសោធនកម្មលើការផ្សព្វផ្សាយខាងលើ " ប្រាក់រង្វាន់នែនាំ '' ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
5. ការភ្នាល់ណាមួយនៅលើភាគីផ្ទុយគ្នាពីរ ឬស្មើ រួមទាំងកីឡាសេស ហើយសូម្បីតែនឹងមិនត្រូវបានយកទៅគិតគូរ ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការជុំភ្នាល់ណាមួយឡើយ។

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ
×
ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

លក្ខខណ្ឌ៖
1. ប្រាក់បង្វិលសងហ្គេមកីឡា 0.5%
2. ប្រាក់បង្វិលសងហ្គេមស្លត 0.5%
3. ប្រាក់បង្វិលសងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 0.4%
4. ការបង្វិលសងវិញនឹងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបសំខាន់នៃគណនី PLAY681KH របស់អ្នកលេង រៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីម៉ោង 1 រសៀល (GMT+8) តទៅ។
5. PLAY681KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការផ្តល់ជូននេះគ្រប់ពេល មិនថាសម្រាប់អ្នកលេងទាំងអស់ ឬអ្នកលេងម្នាក់ៗ។

ប្រាក់រង្វាន់ធម្មតា 5%
×
ប្រាក់រង្វាន់ធម្មតា 5%

ប្រាក់រង្វាន់ធម្មតា 5%

លក្ខខណ្ឌ៖

1. ប្រូម៉ូសិននេះបើកសម្រាប់សមាជិក PLAY681KH ដែលមានស្រាប់ទាំងអស់។
2. PLAY681KH នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន 5% សម្រាប់អ្នកលេងដែលបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច 5 ដុល្លារ។
3. ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបង្វិលលើស x5 មុនពេលសំណើដកប្រាក់។

ឧទាហរណ៍៖
ប្រាក់កក់៖ 100 ដុល្លារ
ប្រាក់រង្វាន់ 5%: $100 x 5% = $105
ល់វិលជុំ: 105 x 5 = $525

4. ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តបានសម្រាប់តែហ្គេម PLAY681KH ប៉ុណ្ណោះ។
5. រាល់ការភ្នាល់ដែលភាគីម្ខាងប្រឈមមុខគ្នា ឬស្មើនឹងគ្នាមិនត្រូវបានពិចារណា ឬរួមបញ្ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
6. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ (-Sport Game Mix Parlay/-Virtual Sport Soccer 1X2-)
7. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់ PLAY681KH របស់យើងតាមរយៈជជែកផ្តាល់។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន i.p ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ SCR99 បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
9. PLAY681KH សិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការប្រម៉ូសិន ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់កីឡាពិសេស 68$
×
ប្រាក់រង្វាន់កីឡាពិសេស 68$

ប្រាក់រង្វាន់កីឡាពិសេស 68$

លក្ខខណ្ឌ៖
ឧទាហរណ៍៖
ដាក់ប្រាក់ 50$ + 30$ = 80$
ដាក់ប្រាក់ 100$ + 68$ = 168$
x15 វិល = 1200$
អាចភ្នាល់បានតែ HDP & O/U = ហាងឆេង 0.75 / 1.75

1. ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តចំពោះលីគទាំង 8 នេះតែប៉ុណ្ណោះ៖
- លីគកំពូលអង់គ្លេស
- លីគអេស្ប៉ាញ La Liga
- លីគអ៊ីតាលី Serie A
- លីគកំពូលបារាំង
- លីគ UEFA ជើងឯកលីក
- លីគជើងឯកអង់គ្លេស
- លីគអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
- លីគ UEFA អឺរ៉ុប

2. PLAY681KH មានសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការបញ្ចប់ កែប្រែ ឬធ្វើវិសោធនកម្មលើការផ្សព្វផ្សាយខាងលើ " ប្រាក់រង្វាន់នែនាំ '' ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
3. ការភ្នាល់ណាមួយនៅលើភាគីផ្ទុយគ្នា ឬស្មើគ្នារួមទាំងកីឡាសេស ហើយនឹងមិនត្រូវបានយកទៅក្នុងការគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការវិលជុំភ្នាល់ណាមួយឡើយ។

ប្រាក់រង្វាន់ចុងសប្តាហ៍ 20%
×
ប្រាក់រង្វាន់ចុងសប្តាហ៍ 20%

ប្រាក់រង្វាន់ចុងសប្តាហ៍ 20%

លក្ខខណ្ឌ៖
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ៥ ដុល្លារ
អតិបរមាប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 100 ដុល្លារ
វិលជុំ x15
ឧទាហរណ៍៖
ដាក់ប្រាក់ $5 + $1 (ប្រាក់រង្វាន់ 20%) = $6
ប្រាក់បង្វិលសង៖ 6 ដុល្លារ x 15 = 90 ដុល្លារ

1. ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តបានសម្រាប់តែហ្គេម PLAY681KH ប៉ុណ្ណោះ។
2. រាល់ការភ្នាល់លើភាគីទាំងពីរទល់មុខគ្នា ឬស្មើ នឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
3. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ (-Sport Game Mix Parlay/-Virtual Sport Soccer 1X2-)។
4. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ សូមទាក់ទង PLAY681KH របស់យើងតាមរយៈ LiveChat ។
5. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន i.p ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ SCR99 បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
6. PLAY681KH សិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់សន្សំ ថ្ងៃ ច័ន្ទ-សុក្រ
×
ប្រាក់រង្វាន់សន្សំ ថ្ងៃ ច័ន្ទ-សុក្រ

ប្រាក់រង្វាន់សន្សំ ថ្ងៃ ច័ន្ទ-សុក្រ

លក្ខខណ្ឌ៖
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា 5 ដុល្លារ
ដាក់ប្រាក់ 25 ដុល្លារឡើងទៅនិងទទួលបាន 5 ដុល្លារ
ដាក់ប្រាក់ 100 ដុល្លារ ឡើងទៅនិងទទួលបាន 25 ដុល្លារ
ដាក់ប្រាក់ 500 ដុល្លារ ឡើងទៅនិងទទួលបាន 88 ដុល្លារ
មិនអាចទាមទារជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងទៀតបានទេ។
x2 ការដកប្រាក់អតិបរមា 300
1. ហ្គេម Poker មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលពីតម្រូវការបង្វិលជុំ។
2. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
3. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់ បានអាសយដ្ឋាន i.p ច្រើនជាង 1 ។ ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH មានសិទ្ធិរក្សាទុក លុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។   promo tnc Explore