ទាំងអស់
ស្លូត
កាស៊ីណូ
កីឡា
ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
សមាជិកដែលដាក់ប្រាក់សរុបចំនួន $300 នៃ TRX (USDT) ក្នុងរយៈពេលមួយខែ មានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ជ្រើសរើសដោយចៃដន្យរហូតដល់ $888។

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ការផ្តល់ជូននេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី : 01.06.2023 ដល់ 30.06.2023 មានសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលមានគណនី cryptocurrency
2. សមាជិកដែលមានសិទ្ធិ នឹងអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ជ្រើសរើសដោយចៃដន្យចាប់ពី $100 ទៅ $888។
3. ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នូវប្រម៉ូសិននេះ។
4. ប្រាក់រង្វាន់នេះ តម្រូវឱ្យមានការបង្វិល x5 និងអាចដកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ x8 ដង។
5. ប្រាក់រង្វាន់នៃប្រម៉ូសិននេះ មិនអាចអនុវត្តឲ្យលេង Hunt Fish, P2P, Correct Score, 1X2, Mix Parlay, Virtual Sport និងទិញហ្គេមបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេ។
6. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P មួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនក្រុមហ៊ុនចាប់
បានអាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាងមួយ គណនីទាំងនោះនឹងត្រូវបានររឹបអូសប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។
7. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

កការផ្តល់ជូនពិសេស៖
សមាជិកទាំងអស់ចំណាយត្រឹមតែ 50$ និងទទួលបានទឹកប្រាក់ 5$​ ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេលមួយខែ។

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្តន៍៖

1. ការផ្តល់ជូននេះមានសិទ្ធិសម្រាប់សមាជិក ទាំងអស់របស់ PLAY681KH។
2. សមាជិកទាំងអស់គ្រាន់ចំណាយត្រឹមតែ 50$ ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្នោះ។
3. ក្នុងរយៈពេលមួយខែ (30 ថ្ងៃ) សមាជិកអាចចូលឆែកមើជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលការផ្តល់ជូន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
4. មិនតម្រូវឲ្យមានការវិលជុំចំពោះការផ្តល់ជូននេះទេ គ្រាន់តែឈ្នះទាបបំផុត/ខ្ពស់បំផុត 15$ ដើម្បីដកទឹកប្រាក់បាន។
5. សមាជិកត្រូវត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានការឆែកក្នុងថ្ងៃណាមួយ អ្នកនឹងមិនអាចទាមទារប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ថ្ងៃនោះបានទេ។
6. ការផ្តល់ជូននេះ មិនអាចទាមទារជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់ណាមួយឡើយ។
7. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P មួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនក្រុមហ៊ុន play681kh ចាប់បានអាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាងមួយ គណនីទាំងនោះនឹងត្រូវបានររឹបអូសប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។
9. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ពេលវេលាប្រតិបត្តិការ
ឥណទាន
5 ដង
5$
10 ដង
13$
20 ដង
38$លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់សមាជិក PLAY681KH
2. អ្នកលេងម្នាក់ៗចុចលើប្រតិបត្តិការអប្បបរមា x5 ដង និងខ្ពស់ជាងនេះនឹងទទួលបានក្រេឌីតបន្ថែម សូមធ្វើតាមតារាងខាងលើ
3. តំរូវអោយដាក់ប្រាក់អប្បបរមា 10 ដុល្លារ នៅក្នុងមួយបង្កាន់ដៃ
4. ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការនឹងចាប់ផ្តើមជារៀងរាល់ថ្ងៃ 00:00(GMT+8) ដល់ 23:59(GMT+8) មូលដ្ឋានគណនា
5. អ្នកលេងម្នាក់ៗអាចទាមទារតែម្តង (1) ក្នុងមួយថ្ងៃ។
6. នៅពេលដែលអ្នកលេងទទួលបានប្រតិបត្តិការអតិបរមា 20 ដង ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់នឹងកំណត់ឡើងវិញសម្រាប់ការគណនាប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ
7. ក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់តម្រូវឱ្យមានការបង្វិលជុំ x3 ដង និងដកអតិបរមា x5 ដង
8. ឥណទានប្រាក់រង្វាន់អាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែហ្កេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ហ្កេមភ្នាល់កីឡា និងហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ
9. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
10. ប្រសិនបើអ្នកលេងណាមួយមិនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការនេះទេ សូមទាក់ទងផ្នែកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈ Live Chat & Telegram។
11. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
12. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ការភ្នាល់ចម្រុះ តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ហាងឆេង​សរុប​អប្បបរមា 25 ហាងឆេង​ ឡើង​ទៅ​ដើម្បី​ឈ្នះ​ប្រាក់​បន្ថែម 50%។

ឧទាហរណ៍៖
ការភ្នាល់ចម្រុះសរុប 30 ហាងឆេង និង ចំនួនភ្នាល់សរុប 30$
ភ្នាល់ $30 x 25 សេស = $750(ឈ្នះ)
$750 + 50% = ទទួលបានសរុប​ $1,125

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រម៉ូសិន​នេះ គឺផ្តល់ជូនសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់របស់ PLAY681KH ។。
2. សមាជិកដែលភ្នាល់ Mix Parlay ក្នុងលីកបាល់ទាត់ជាមួយនឹងការភ្នាល់អប្បបរមា $30 និងហាងឆេងសរុប 25 នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតទាំងអស់ ព្រមទាំងមានសិទ្ធិទទួលបានសាច់ប្រាក់បន្ថែម 50% ។​​

​សម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ដែលផ្តល់ជូន
លីគកំពូលអង់គ្លេស
អេស្ប៉ាញ La Liga
អ៊ីតាលី Serie A
បារាំង Ligue 1
ជើងឯកអង់គ្លេស
អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
UEFA ជើងឯកលីក
UEFA Europe League

3. ការភ្នាល់ចម្រុះ ត្រូវបានរួមបញ្ចូល HDP & O/U (ពេញម៉ោង)។ ហាងឆេងនៃគ្រាប់មិនត្រូវតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 ឡើយ។
4. ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 ព្រមទាំងការភ្នាល់ពិសេស នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះទេ។
5. ការឈ្នះពាក់កណ្តាល​ ចាញ់ពាក់កណ្តាល ចាញ់ទាំងអស់ ឬលទ្ធផលស្មើ នោះការភ្នាល់របស់ភាគីទាំងសងខាងនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ហ្គេមដែលបានលុបចោល ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃចំនួសសេសតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការបាត់បង់ការភ្នាល់នេះទេ។​
6.ការឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់នឹងទទួលបានប្រាក់ 50% នៃប្រាក់ដែលអាចទាមទាអតិបរមារហូតដល់ 1,000 ដុល្លារ។ គ្មានតម្រូវការវិលជុំទេ។
7. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មិនអាចទាមទារជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ផ្សេងទៀតបានទេ។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បាន អាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាង 1 នោះការប្រើប្រាស់គណនេយ្យទាំងអស់នឹងត្រូវបានររឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
9.PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ចំនួននៃការដាក់ទឹកប្រាក់ -
$10 ថែមជួន $2
$30 ថែមជួន $5
$50 ថែមជួន $8

តម្រូវការវិលជុំ៖
ហ្គេមស្លុត វិលជុំ x6 ដង
សៀវភៅកីឡា វិលជុំ x6 ដង
កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ វិលជុំ x10 ដង
ជល់មាន់ វិលជុំ x10 ដង

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ប្រម៉ូសិននេះ ផ្តល់ជូនម្រាប់សមាជិកទាំងអស់របស់ PLAY681KH។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងការទិញហ្គេមស្លតហ្គេមណាមួយដោយទទួលបានកងបង្វិលឥតគិតថ្លៃនោះទេ។
3. រាល់ការភ្នាល់ដែលបានលទ្ធិផងផ្ទុយគ្នា ឬស្មើគ្នា នឹងមិនត្រូវបានគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការរង្វិលជុំណាមួយឡើយ។
4. ការភ្នាល់កីឡាចម្រុះ, ដោយពិន្ទុត្រឹមត្រូវ, 1x2, ការភ្នាល់ពិសេស និងការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃហាងឆេងតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រម៉ូសិននេះទេ។
5. សមាជិកម្នាក់ៗអាចទាមទារប្រាក់មកវិញបានតែបី (3) ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
6. ប្រម៉ូសិននេះចំនួនទឹកប្រាក់ដកអតិបរមា x10 ដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
7. Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $2000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
8. សម្រាប់ប្រម៉ូសិនប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ មិនអាចអនុវត្តទៅលើហ្គេមបាញ់ត្រី និងហ្គេម P2P នោះទេ។
9. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បាន អាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាង 1 នោះការប្រើប្រាស់គណទាំងអស់នឹងត្រូវបានររឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
10. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ការផ្តល់ជូនពិសេស :
ការដាក់ប្រាក់ $10 និងលើសពីនេះ ឥតគិតថ្លៃ 100% (តម្រូវការវិលជុំ x15)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ :
$10 + $10 = $20
វិលជុំ : $20 x 15 = $300

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មី PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង
3. កន្លែងភ្នាល់ណាមួយនៅសងខាង ឬស្មើ នឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ
4. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 100 ដុល្លារ
5. ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសនេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ 500$ ។
6. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែល្បែងជល់មាន់ តែប៉ុណ្ណោះ
7. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់
8. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 10 ដុល្លារឡើងទៅ ឥតគិតថ្លៃ 50% (តម្រូវការវិលជុំ x20)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$100 + $50 = $150
វិលជុំ៖ 150 x 20= 3,000$

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មី PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ ។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។
3. កន្លែងភ្នាល់ណាមួយនៅសងខាង ឬស្មើ នឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
4. ហ្គេម ប៉ុកហ្កើ & P2P ត្រូវបានដកចេញពីតម្រូវការវិលជុំ។
5. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 250 ដុល្លារ។
6. ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសនេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ $2,000។
7.Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $2000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
8.ការផ្តល់ជួនពិសេសនេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។
9. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
10. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ការផ្តល់ជួនប្រម៉ូសិន
ដាក់ប្រាក់10$ ឡើងទៅហ្វ្រី100%(វិលជុំ x 12)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$50 + $50 = $100
វិលជុំ: $100 x 12 = $1,200

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មី PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ ។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។
3. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយ
4. ហ្គេម ប៉ុកហ្កើ & P2P ត្រូវបានដកចេញពីតម្រូវការវិលជុំ។
5. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 250 $។
6. ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសនេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ 1,000$ ។
7.ការផ្តល់ជួនពិសេសនេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
9. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

កីឡាដែលមានសិទ្ធិ
- លីគកំពូលអង់គ្លេស
- អេស្ប៉ាញ La Liga
- អ៊ីតាលី Serie A
- លីគកំពូលបារាំង
- UEFA ជើងឯក League
- ជើងឯកអង់គ្លេស
- អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
- UEFA អឺរ៉ុប League

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី $10 ឡើងទៅ ឥតគិតថ្លៃ 100% (វិលជុំ x15)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$50 + $50 = $100
វិលជុំ $100 x 15 = $1,500

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មីរបស់ PLAY681KH ប៉ុណ្ណោះ។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់ដំបូង។
3. សម្រាប់ការភ្នាល់ប្រូម៉ូសិននេះគឺត្រឹមតែ HDP, O/U ប៉ុណ្ណោះ។ ហាងឆេងនៃគ្រាប់តមិនត្រូវតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 ឡើយ។
4. ការភ្នាល់ចម្រុះ & ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ និងការភ្នាល់ពិសេសនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការថែមជួននេះទេ។
5. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ទាំងសងខាង ចាត់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលបានលុបចោល ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃហាងឆេងតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការបាត់បង់ការភ្នាល់នេះ។
6. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ $250។
7. ដើម្បីទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ $1,000។
8. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់តែហ្គេមកីឡាតែប៉ុណ្ណោះ។
9. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
10. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

កីឡាដែលមានសិទ្ធិ ការភ្នាល់អប្បបរមាដែលត្រូវការ
 • លីគកំពូលអង់គ្លេស
 • អេស្ប៉ាញ La Liga
 • អ៊ីតាលី Serie A
 • បារាំង Ligue 1
 • UEFA ជើងឯកលីក
 • ជើងឯកអង់គ្លេស
 • អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
 • UEFA Europe League
$10 រឺខ្ពស់ជាងនេះ។

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះតែសមាជិក PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ។
2. សមាជិកត្រូវភ្នាល់មុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្តើម (មុនការប្រកួត) ការប្រកួតដែលកំពុងដំណើរការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។
3. 50% សាច់ប្រាក់សងត្រឡប់មកវិញមានសុពលភាពសម្រាប់ការប្រកួតចាញ់លើកដំបូង (ផ្អែកលើកំណត់ហេតុហ្គេម) នៃថ្ងៃ។
4. PLAY681 នឹងសង 50% សាច់ប្រាក់មកវិញសម្រាប់ចំនួនភ្នាល់ដំបូងដែល
ឧទាហរណ៍៖
ការប្រកួត៖ Liverpool vs Chelsea
លទ្ធផល៖ Liverpool (ភាគហ៊ុន $10 Chelsea)
បង់ 50% សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ = 5 ដុល្លារ
5. សម្រាប់ការភ្នាល់ប្រូម៉ូសិននេះគឺមានតែ HDP & O/U ប៉ុណ្ណោះ។ ហាងឆេងនៃគ្រាប់តមិនត្រូវតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 ឡើយ។
6. ក្នុងរប្រកួតដំបូងដែលបង្ហាញ ឈ្នះ ស្មើ ឈ្នះពាក់កណ្តាល និងចាញ់ពាក់កណ្តាល មិនអាចទាមទារសាច់ប្រាក់ 50% នេះត្រឡប់មកវិញបានទេ។
7. ការភ្នាល់ចម្រុះពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 និងការភ្នាល់ពិសេសនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះទេ។
8. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ទាំងសងខាង ចាត់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលបានលុបចោល ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃហាងឆេងតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការបាត់បង់ការភ្នាល់នេះទេ។
9. ការទាមទារសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 500 ដុល្លារ តម្រូវការបង្វិលជុំ x3 ដង និងការដកអតិបរមា x3 ដង។
10. Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $2000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
11. ការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនអាចទាមទារជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ផ្សេងទៀតបានទេ
12. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
13. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
តម្រូវការប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមារបស់មិត្តភ័ក្ដិ $10 ឡើងទៅ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 50% (វិលជុំ x3)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
មិត្តភ័ក្តិដាក់ប្រាក់ដំបូង $10
អ្នកណែនាំ - $5 x 3 វិលជុំ = $15

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ការផ្តល់ជូននេះមានសិទ្ធិសម្រាប់សមាជិក PLAY681KH ដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ ដែលណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេឱ្យចូលរួម PLAY681KH ។
2. PLAY681KH នឹងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ 50% សម្រាប់អ្នកលេងដែលណែនាំមិត្តភក្តិ។
3. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
4. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺអាចផ្តល់ជួនរហូតដល់ 50 ដុល្លារ។
5. ប្រាក់រង្វាន់ 50% ត្រូវបានតម្រូវតាមតម្រូវការបង្វិលជុំ x3 មុនពេលការដកប្រាក់ណាមួយ និងការដកអតិបរមា 100$.
6. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានលើសពី 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
7. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ចំនួនប្រាក់បញ្ញើបាត់បង់ប្រចាំថ្ងែ
អតិបរមា $50 និងខ្ពស់ជាង = 5% (តម្រូវការវិលជុំ x8)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$50 x 5% = $2.5
2.5 x 8 វិលជុំ = $20

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិក PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ
2. ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះប្រចាំថ្ងែត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើការបាត់បង់សរុបប្រចាំថ្ងែរបស់អ្នកលេង PLAY681KH
3. ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះនឹងកាត់ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ និងឥណទានឥតគិតថ្លៃដែលបានទាមទារ
4. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
5. ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះនេះគឺជាការទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 1000 ដុល្លារ
6. Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $2000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
7. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់
8. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន